top of page
Om mig

UTBILDNING
 

Dip. Psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin — 2020
Specialarbete: A therapy of love - The healing power of Empathy. 

Yoga Shiromani - Yogalärare, The International Sivananda yoga vedanta centre - 2016

 

Dipl. ICF Coach, Akademin coachstjärnan — 2010

(Diplomeringen är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF International Coach Federation).

 

Fil.Kand. Statsvetenskap, Stockholms Universitet — 2008

Inriktning: Stat, civilsamhället och demokratisering i tredje världen.

 

Fil.Kand. Sociologi, Stockholms Universitet — 2006

Inriktning: Genus; Korrelationen mellan hur vi ser på maskulinitet och hur det påverkar val av föräldraledighet.


SPECIALINTRESSEN
Transpersonell psykologi, 'Inre barnet', trauma, medberoende och socialkonstruktivism med fokus på identitet. 

FILOSOFI
Love is the way! 

Om Psykosyntesterapi

Psykosyntespsykologin är en utvecklingsmodell och ett terapeutiskt förhållningssätt som formulerades av den italienska psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974).
 

Assagioli förutsatte att skapa en approach till att vara människa vilken kunde adressera såväl den personliga utvecklingsprocessen och självförverkligandet som den transpersonella utvecklingsprocessen (Maslow) vilken refererar till 'peak experiences', inspirerad kreativitet, spirituella insikter och ’ettmedvetande’. 


Assagiolis förståelse för människans natur skapade ett teoretiskt ramverk vilket för samman österländsk visdomstradition med västerländsk vetenskap.

Psykosyntesen är således en föregångare till såväl humanistisk psykologi som transpersonell psykologi. 

 

Inom psykosyntesen finns ett unikt förhållningssätt vilket tar sin utgångspunkt i att vi är mer än våra erfarenheter, trauman och sår. Att dessa är erfarenheter från vilka vi kan läka och i viss mån växa och berikas av.
 

Psykosyntesterapeutens uppgift är att stödja, befrämja och stimulera den terapeutiska processen genom att ge klienten möjlighet och redskap att upptäcka, utforska, utmana och utveckla sin egen inre potential.


Psykosyntesterapeuten har en rik metodologi och tillhörande tekniker såsom samtalstekniker, visualisering, Gestalt, symbolarbete och teckning/bild. 

 

Psykosyntesprocessen omfattar således hela människan - kropp, känsla, intellekt och själ. 

bottom of page