top of page

Meditation för ökad närvaro, medvetenhet och hälsa!

Uppdaterat: 2 apr. 2019

Det finns ett tydligt samband mellan närvaro, medvetenhet och hälsa. Meditation är ett sätt att etablera och gynna det varandet, ett varande som rymmer närvaro, medvetenhet och hälsa. Bifogad länk är en guidad meditation från Sivanandatraditionen, vilken ämnar att hjälpa oss slappna av och därmed öppna upp för närvaro, stillhet och hälsa.

https://soundcloud.com/susannehalsius/meditation-djupavslappning-2019-04-02

Enjoy, S

Comments


bottom of page