top of page

5 stressreducerande tips för medvetet ledarskap i utmanande tider!

Uppdaterat: 29 maj 2020

Är du under stark press/stress just nu med känslan av att du inte är den ledare du egentligen är och vill vara för dina medarbetare/medmänniskor?


I en tid som denna är det extra viktigt att vi förmår vara kvar i ett medvetet ledarskap, ett ledarskaps om präglas av empati, eller ett kärleksfullt ledarskap som jag kallar det. 


När vi blir tillräckligt stressade blir vi reaktiva i vårt agerande och tappar vår medvetenhet och ledarskap. Här är några tips på vad du kan göra för att stressa ner och återfå balansen och ledarskapet:

  1. Micropauser - boka in micropauser under dagen då du checkar in med hur det känns i kroppen och ta 10 djupa andetag (räkna långsamt till 6 på in- och utandning)

  2. Reflektionstid - ge dig själv 5-10 min dagligen och reflektera över om/vad det är som skaver och vad du behöver

  3. Ansvar - uppmärksamma ditt ansvarstagande och håll i åtanke att ju mer ansvar dina medarbetare ges att påverka sin situation ju större möjlighet att bidra och utveckla får dom

  4. Kommunikation - dela hur du känner och upplever din situation. Det vi delar blir lättare att bära. Ensamheten vi kan uppleva när vi är stressade bryts när vi pratar om hur vi mår, vi känner oss mer sedda och inkluderade i vår upplevelse

  5. Meditation - att meditera 15 minutera om dagen upprätthåller vår kontakt med oss själva och vi navigerar lättare genom vår agenda med större klarhet

Gemensamt för ovan övningar är att skapa ökad medvetenhet om oss själva och den situation vi befinner oss i. Närvaro reducerar stress och ökar vår medvetenhet. När vi hittar tillbaka till närvaron klarnar bilden, vi får fokus och vi fattar bättre beslut.

Jag hoppas ovan övningar hjälper dig att reducera stress, bli mer närvarande och öppnar upp för ett kärleksfullt ledarskap av dig själv och andra!

Kärlek,

Susanne
Comments


bottom of page