Psykosyntesterapi, ledarskap & 
föreläsningar

Människans inneboende potential  är utgångspunkten för mitt arbete i olika forum, inte minst i mitt arbete som terapeut. 

Att känna sig själv är nyckeln till att skapa sig ett meningsfullt liv, ett liv man tycker om att leva. 

Psykosyntesterapi
Psykosyntesterapi

Att gå i terapi är en investering i ökad livskvalitet och det ger oss en möjlighet att ta vara på vår inneboende potential och att skapa det liv vi
längtar efter.


När terapi är en bra idé

 • Vid relationsproblem

 • När vi har ångest och eller deprimerad

 • Vid kris och sorg

 • När vi vill förstå oss själva bättre

 • När vi upplever att vi sitter fast

 • När vi vill övervinna våra rädslor

 • När vi vill hitta mening

 • Förändra beteendemöster

Min utgångspunkt

I mitt arbete som terapeut har jag inspirerats av många. Detsamma gäller min utgångspunkt, där särskilt Virginia Satir står ut, där delar vi följande:
 

 • Förändring är möjlig

 • Vi har redan inom oss de resurser vi behöver för vår personliga utveckling och tillväxt

 • Vi gör så gott vi kan i ett givet tillfälle

 • Ju mer vi kan acceptera vårt förflutna, desto bättre blir vi på att hantera det som pågår nu

 • Vi känner sammanhang och tillhörighet med det som är lika oss, och vi växer i våra skillnader

 • Vi är alla manifestationer av samma livskraft

 • När vi mår bätte över vilka vi är, när vår självmedkänsa ökar, ökar även möjligheten
  till acceptans och förändring.

"Vi vill alla bli älskade, känna kärlek och mening, och vi behöver börja med oss själva! "

 
 
Det kärleksfulla ledarskapet
Självkännedom

Självkännedom är en viktg aspekt av förmågan att skapa förutsättningar och situationer vilka leder oss mot våra mål och drömmar. Vi behöver självkännerdom för att kunna skapa liv och sammanhang som är meningsfulla och funktionella.

 

Ett sätt att definiera självkännedom är 'Kunskap om sina egna känslor, tankar, övertygelser och andra mentala tillstånd'

 

 Utmaningen och möjligheten i att jobba med sin     självkännedom är att mycket av våra tankemönster         och våra beteendemönster är omedvetna,
och på detta sätt öppnar vi upp för ökad
medvetenhet kring våra känslor, tankar
och övertygelser.  

Självledarskap

Att jobba med sitt självledarskap möjliggör
för oss att på ett medvetet sätt rikta vår vilja

mot mål och sammanhang vilka känns

meningsfulla för oss. 

 

När vi jobbar med självledarskap handlar det övergripande om att öka medvetenheten kring vår vilja och våra strategier. Att närma oss själva empatiskt och nyfiket utforskande för att på så sätt skapa dem bästa förutsättningarna för ett lyckat självledarskap. 

Vilket även en förutsättning för att på ett bra sätt

kunna leda andra!

Ledarskap grupper

I skräddarsydda program och workshops skapar vi för dig/er optimala lösningar för att utveckla och stötta ett kärleksfullt ledarskap. Ett förhållningssätt vilket är giltigt och fördelaktigt för såväl det egna som för att leda andra. Beskrivande för det kärleksfulla ledarskapet av sig själv och andra: 

 • Ansvar & Empati

 • Psykologisk trygghet i gruppen

 • Autencitet & känslor 

 • Medvetenhet i det interpersonella

 • Främjar potential

 • Den goda viljan

 

Föreläsningar

SJÄLV-KLAR
- en föreläsning om känslor, kärlek & ledarskap

Mina föreläsningar rör sig på den tematiska axeln av självkännedom, medvetenhet, kärlek och ledarskap

Lyssnaren får en inspirerande föreläsning om känslornas betydelse för självkännedom och ett kärleksfullt ledarskap; ett ledarskap som tar tillvara på och frigör inneboende potential. 
 

Vi går igenom olika relationsmönster. Vi identifierar vår "inre kompass" och hur den kan leda oss rätt i livet. Vi identifierar vanliga hinder för medvetenhet och självkännedom. Vi går igenom olika försvarsstilar och vi tittar på HUR vi kan börja odla vår självkännedom, empati och ett kärleksfullt ledarskap.

 

Därtill undersöker vi hur vi skapar meningsfullhet och mer välfungerande relationer, såväl privat som i våra yrkesliv. 
 

 
The Love Tote

The Love Tote är ett av mina älsklingsprojekt. En idé om att vi alla behöver en liten påminnelse i vardagen om vad det är som är viktigast. 

Visionen är att vi alla gör oss mer medvetna om kärlekens kraft genom att bära en Love Tote som en vandrande påminnelse! :) 

Personligen älskar jag att bära dessa, det ger mig en underbar känsla i kroppen. Bli ambassadör för kärleken du med!

Spread some love! :)

Maila mig på susannehalsius@gmail.com för förfrågningar och beställningar, alternativt lämna ett meddelande i nedan kontaktfält. 

Love is the way! 

 
Skicka ett meddelande och berätta hur jag kan hjälpa dig? 

"Psychosynthesis is a method of psychological development and self realization for those who refuse to remain the slave of their own inner phantasms or of external influences, who refuse to submit passively to the play of psychological forces which is going on within them, and who are determined to become the master of their own lives."


Roberto Assagioli
Founder of Psychosynthesis therapy